Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Yrittäjyys ei ole helppo ansiotyön muoto äideille

Katri Luomalan yrittäjyyden alaan kuuluva väitöstutkimus tekee näkyväksi yrittäjinä toimivien äitien arkea Suomessa. Luomala käsittelee tutkimuksessaan myös äitiyden ja yrittäjyyden yhdistämistä mumpreneur-käsitteessä.

Katri Luomalan mukaan yritystä pyörittäviin äiteihin viittaava mumpreneur-käsite ei ole ongelmaton.

– Väitöstutkimukseni valossa käsite mumpreneur näyttäytyy kapeana ja yksinkertaistavana. Se niputtaa vaihtelevan joukon naisia heidän elämäntilanteensa perusteella, vaikka taustat esimerkiksi taloudellisessa tilanteessa vaihtelevat suuresti, Luomala sanoo.

Äiti-yrittäjistä puhuminen myös vahvistaa entisestään sukupuolittunutta työnjakoa perheissä ja yhteiskunnassa korostamalla naisten ensisijaista lastenhoitovastuuta ja ottamalla isien työssäkäynnin itsestäänselvyytenä. Luomala toteaa, että yrittäjänä toimivista isistä ei vastaavia termejä käytetä: miehet ovat yksinkertaisesti yrittäjiä, perhetilanteesta riippumatta.

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kolmen yrittäjänä toimivan äidin fokusryhmäkeskustelusta ja neljästä yksilöhaastattelusta. Ajankäytön ja rahan välinen suhde näyttäytyy monimutkaisena tutkittujen naisten arkielämässä.

– Hyvää äitiyttä rakennetaan ajankäytön vapauksilla, ja vapaampaan aikaan päästään paremmalla ansiotasolla. Näin myös rahalla tehdään ikään kuin parempaa äitiyttä. Arkiset valinnat siitä, mihin aikansa käyttää – työntekoon vai lasten kanssa olemiseen – voivat kuitenkin olla hankalia yrittäjänä toimiville äideille. Arkisessa tilanteessa äiti voi joutua valitsemaan, tekeekö kotonaan illalla töitä vai panostaako lapsen koulunkäyntiin preppaamalla häntä sanakokeisiin, Luomala toteaa.

> Tutustu Turun yliopistossa tarkastettuihin väitöskirjoihin osoitteessa utu.fi/vaitokset