Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Yliopiston hiilijalanjälki luo askelmerkit hiilineutraaliudelle

Turun yliopistossa on valmistunut arvio yliopiston hiilijalanjäljestä. Yliopiston suurimmat hiilidioksidipäästöt tulevat kiinteistöistä ja matkustamisesta. Merkittäväksi nousi myös laboratorioihin ja muuhun kokeelliseen tutkimukseen liittyvä hiilijalanjälki.

Turun yliopisto tähtää hiilineutraaliuteen vuoden 2025 loppuun mennessä. Yliopisto tahtoo toimia suunnannäyttäjänä siinä, että tosiasioiden avoin tunnustaminen ja tutkittuun tietoon nojaaminen ovat ainoita toimivia tapoja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

– Olemme yliopistojen hiililaskennassa Suomessa edelläkävijöitä, eikä yliopistoille valmiita laskentalinjauksia ole ollut saatavilla. Jouduimmekin aluksi kartoittamaan tilannetta ja miettimään, miten rajaamme ja toteutamme hiilijalanjälkemme eri kohteiden laskennan, kertoo hiilijalanjäljen laskennasta vastanneen projektiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Hiilijalanjäljen laskennassa käytettiin pääsääntöisesti vuoden 2018 tietoja ja siinä otettiin huomioon yliopiston erityispiirteet ja tutkimus. Esimerkiksi lounasruokailun osuutta ei vakiintuneiden hiilidioksidipäästöjen laskentamenetelmien mukaan lasketa osaksi organisaation hiilijalanjälkeä, mutta koska ruokaan liittyvä tutkimus on eräs Turun yliopiston vahvuuksista, myös lounasruokailun osuus pidetään mukana hiilijalanjäljen arviossa.

Hiilijalanjäljen arvioinnin tavoitteena eivät olleet absoluuttisen tarkat lukemat, vaan tieto yliopiston hiilidioksidipäästöjen mittakaavasta ja suurimmista päästölähteistä. Arvioinnissa pystyttiin osittain hyödyntämään saatavilla olevia laskureita, joiden avulla laskettiin muun muassa matkustuksen aiheuttamat päästöt.

Hyödynnetyt laskurit ja muut lähteet:
  • Hiilifiksu-laskuri
  • VTT:n Lipasto-laskuri ja WWF:n oma laskuri
  • matkatoimisto American Express Global Business
    Travel:n oma laskuri
  • kustannusperusteinen hiilijalanjälkiarvio
    (Environmental Extended Input-Output modeling, EEIO)
  • TEK:n malli asiantuntijaorganisaation hiilijalanjäljen laskemisesta
  • SYK Oy:n oma hiililaskenta

(Hiilijalanjäljen laskennassa käytettiin pääsääntöisesti vuoden 2018 tietoja.)

Asiantuntijat: vararehtori Kalle-Antti Suominen ja kehittämisasiantuntija Marjaana Suorsa.