Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Yliopisto avoinna yrittäjyydelle

Yliopiston perimmäinen tehtävä on tuottaa uuttaa tietoa ja siirtää sitä eri tavoin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Oman uuden tiedon tuottamisen lisäksi jokaisen menestyvän yliopiston pitää koko ajan pystyä tekemään laaja-alaista synteesiä siitä kaikesta uudesta tiedosta, jota globaalisti syntyy. Oma tutkimus ja muualla tuotetun tiedon synteesi pitää opettajakunnan pystyä välittämään opiskelevalle nuorisolle, jotta heillä alasta riippumatta olisi ajantasaiset tiedot maailman tilasta. Tämän vuoksi elävä tutkimuksen ja opetuksen välinen kiinteä yhteys on välttämätön. Turun yliopisto lähtee siitä, että jokainen yliopiston tutkija opettaa ja jokainen opettaja tutkii.

Tärkein ja ylivoimaisesti tehokkain tapa uuden tiedon siirtämiseen ovat yliopistosta työelämään siirtyvät opiskelijat. Tällöin tärkeää ei ole pelkästään se, millaiset faktatiedot he ovat oppineet opiskelujensa aikana vaan myös se, millainen asenne heillä on opitun soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja kuinka valmiita he ovat uudistamaan oppimiaan tietoja ja omaksumiaan asenteita.

Tiedon lisääntymisen nopeus ja tiedon uusiutuminen haastaa meidät kaikki lähes päivittäin. Yliopiston pitäisi lisäksi pystyä, enemmän kuin minkään muun instituution, ennakoimaan yhteiskunnan muuttumista.

Turun yliopisto on ottanut yrittäjämäisen asenteen välittämisen opiskelijoille yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Haluamme, että meiltä työelämään siirtyvät nuoret ihmiset ajattelevat rohkeasti ja ovat erinomaisen uteliaita tulevaisuuden suhteen. Tavoitteena ei ole se, että kaikista tulee yrittäjiä, vaan se, että opiskelijoilla olisi valmistuessaan paremmat edellytykset arvioida eri uravaihtoehtoja; myös yrittäjäksi ryhtymistä.

Yrittäjämäisen asenteen vahvistamiseksi opiskelijoissa ja henkilökunnassa Turun yliopisto pyrkii myös aktiivisesti lisäämään suoraa yritysyhteistyötä. Tällä pyrkimyksellä on sekä pedagogiset että tutkimukselliset tavoitteet. Pyrimme antamaan mahdollisimman monelle opiskelijalle kosketusta yritysten tuotekehitystyöhön ja samalla lisäämään tutkimuksellista aktiviteettiamme.

Olemme avoimia yhteistyöhön niin pienten kuin suurten yritysten kanssa. Yhteistyön muotoja on monia ja henkilökuntamme on valmis keskustelemaan ja avaamaan yhteistyön mahdollisuuksia niin kansainvälisille kuin kotimaisille yrityksille. Monitieteellisen yliopistomme tutkimusvalikoima on sekä syvä että laaja.

Yrittäjyyden omaksumisen edistäminen ja yritysyhteistyö vaativat molemmat omaa osaamistaan. Siksi meillä on palveluksessamme, ja myös teidän palveluksessa hyvät lukijat, sekä yrittäjyysasiamies että yritysasiamies.

Kalervo Väänänen
Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.