Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Yhä useampi nuori saa psykiatrisen tai neurokehityksellisen diagnoosin

Yhä useampi nuori saa psykiatrisen tai neurokehityksellisen diagnoosin, osoittaa valtakunnallinen rekisteritutkimus, jossa vertailtiin vuosina 1987 ja 1997 syntyneitä ikäluokkia. Erikoissairaanhoidon käyntien ja diagnoosin saaneiden määrät lisääntyivät erityisesti nuoremman ikäluokan tytöillä. Turun yliopiston ja THL:n yhteistutkimuksen tulokset julkaistiin tiedelehti Lancet Psychiatryssa.

Diagnoosin saaneiden tyttöjen osuus oli vanhemmassa ikäluokassa 10 prosenttia ja nuoremmassa 15 prosenttia. Pojista diagnoosin sai vanhemmasta ikäluokasta 6 prosenttia ja nuoremmasta 9 prosenttia. Luvuissa on huomioitu ikäluokkien kaikki erikoissairaanhoitoon 12–18-vuotiaina ohjautuneet nuoret.

Määrällisesti eniten yleistyivät masennus- ja ahdistusdiagnooseihin liittyvät erikoissairaanhoidon käynnit tytöillä. Ikäluokkaan suhteutettuna eniten lisääntyivät tyttöjen mielialahäiriöihin ja ahdistukseen liittyvät diagnoosit.