Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Vuoden alumni Sauli Niinistö: Yliopisto on tulevaisuuden hahmottaja

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kannustaa tieteentekijöitä rohkeaan työhön paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Turun yliopiston vuoden alumnin tunnustus myönnettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle Turun yliopiston 100. vuosijuhlassa. Presidentti Niinistö kertoo olevansa otettu kunnianosoituksesta.

– Kiitän entistä opinahjoani tunnustuksesta. Arvostan sitä ja toivon, että se tulee tehdystä työstä ja tuloksista, Niinistö sanoo.

Sauli Niinistö valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1974. Vuonna 2011 hänet kutsuttiin yliopiston kunniatohtoriksi. Omaa opintietään Niinistö muistelee lämmöllä.

– Yliopisto antoi opin siitä, kuinka vapaus tuottaa tilaa ja motivaatiota oppimiseen ja ajatteluun. Kaiken kaikkiaan sain rohkeutta itsenäiseen ajatteluun ja luottamusta tutkittuun tietoon selkärankana.

Vuoden alumnin tunnustuksella Turun yliopisto tahtoi kiittää presidentti Niinistöä siitä, että hän on työllään ja toiminnallaan puolustanut tiedon, tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä 2000-luvun Suomessa. Presidenttikausillaan Niinistö on korostanut tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Viimeisimmässä uudenvuodenpuheessaan presidentti Niinistö otti kantaa aikamme ongelmiin. Niinistön mukaan rauhattomuus, epävakaus ja lyhytjänteisyys ovat leimanneet elämää niin Suomessa kuin maailmalla. Puheessaan presidentti painotti, että näille ilmiöille on luotava vastavoimia.

Tutkimus, kriittinen ajattelu ja toisia kunnioittava keskustelu, väittelykin, vievät yhteiskuntaamme eteenpäin”
– vuoden alumni, tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

– Tiede ja tutkittu tieto ovat juuri niitä vastavoimia. Tulevaisuuden rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, jolla on oltava selkeä suunta. Aikamme hektisyys tuottaa paljon poukkoilevaa ja värikästä päivän tietoa, joka aina peittää alleen eilisen tiedon, Niinistö pohtii.

Presidentti Niinistö näkee yliopiston instituutiona, jolla on tiedon tuottamisen ja sen jakamisen lisäksi merkittävä yhteiskunnallinen rooli myös tietämisen kulttuurin vaalijana.

– Yliopisto on tulevaisuuden hahmottaja. Tutkimus, kriittinen ajattelu ja toisia kunnioittava keskustelu, väittelykin, vievät yhteiskuntaamme eteenpäin, Niinistö sanoo.

Vuoden alumnina presidentti Niinistö kannustaa tieteentekijöitä rohkeaan ja riippumattomaan työhön.

– Teillä on kyllä kuulijoita ja vapauttanne ollaan valmiita vaalimaan. Sanotaan, ettei totuus pala – uskon, että tulevaisuuden ratkaisut yhä tehdään arvioimalla ne tutkitun ja punnitun tiedon valossa, Niinistö sanoo.