Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Vero-oikeudellinen sääntelytyhjiö heikentää verotuksen ja demokratian sidosta EU:ssa

Euroopan unionin yhteisten verosääntöjen puuttuminen ruokkii verojärjestelmien välistä kilpailua, joka heikentää talouden poliittista ja demokraattista hallintaa jäsenvaltioissa, selviää Jussi Jaakkolan väitöstutkimuksessa.

Euroopan integraatiolle on ollut luonteenomaista rakenteellinen epätasapaino. Vaikka yritysten ja pääoman kansainvälinen taloudellinen liikkuvuus on syventynyt Euroopan unionin sisämarkkinoiden rakentamisen myötä, tuloverojärjestelmät ovat olennaisilta osiltaan säilyneet kansallisen päätöksenteon asiana.

Jaakkolan mukaan integraation epätasapainoinen rakenne on ollut omiaan synnyttämään jäsenvaltioiden verojärjestelmien keskinäisriippuvuutta. Tämä keskinäisriippuvuus on luonut edellytykset jäsenvaltioiden väliselle verokilpailulle, sillä pääoman taloudellinen liikkuvuus muodostaa painetta sopeuttaa verojärjestelmiä muissa jäsenvaltioissa tehtyihin politiikkaratkaisuihin. Jäsenvaltioissa veropolitiikan yhdeksi määrääväksi ohjenuoraksi onkin muodostunut kansainvälinen kilpailukyky.

– Historiallisesti tämä on ollut selvästi nähtävissä 1980-luvun lopulta eteenpäin, kun Euroopan markkinaintegraatio on syventynyt mutta verointegraatio ei ole ottanut vastaavia askeleita, Jaakkola kertoo.

Jaakkolan mukaan Euroopan integraatiota koskevassa keskustelussa usein vaaditaan, että jäsenvaltiot säilyttävät oikeudellisen päätösvaltansa verotuksen alueella, koska verotus on perinteisesti muodostanut kansallisvaltion toiminnallisen selkärangan.

– Tällöin kuitenkin jätetään huomiotta tosiasialliset seuraukset, joita veroyhteistyöstä pidättäytymisestä jäsenvaltioiden poliittisille järjestelmille aiheutuu. Koska verotuksen demokraattinen oikeutus jäsenvaltioissa heikkenee, pyrkimys säilyttää veropoliittinen liikkumatila kääntyy verokilpailun paineessa tavoitteitaan vastaan, Jaakkola sanoo.