Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Varhaiskasvatus ja koulutus ehkäisevät huono-osaisuuden periytymistä

Perhetausta vaikuttaa edelleen Suomessakin voimakkaasti lapsen elämänkulkuun. Sosiologian tutkimus osoittaa, että avoimempi väylä korkeakouluihin ja korkeakoulutetun väestön kasvava osuus ovat vähentäneet koulutuksen eriarvoisuutta sekä ammattiaseman periytymistä vanhemmalta lapselle.

– Tutkimuksen perusteella ammattiaseman periytymistä vanhemmilta lapselle torjuu tehokkaasti se, että lapset kouluttautuvat pitkälle. Etenkin peruskoulun pidentäminen ja yleinen koulutustason nousu ovat lisänneet tasa-arvoa Euroopan maissa. Toisaalta hyvässä asemassa olevat vanhemmat voivat edistää lapsensa menestystä myös suoraan esimerkiksi omien verkostojensa kautta. Tällainen vanhempien suora vaikutus näkyy lasten ammattiasemassa aiempaa enemmän, sanoo projektitutkija Heta Pöyliö.

Tutkimuksessa selvitettiin ydinperheen ohella muiden sosiaalisten verkostojen vaikutusta lasten kouluttautumiseen. Tulosten perusteella myös muiden lähisukulaisten korkea koulutustaso kasvattaa jonkin verran todennäköisyyttä sille, että lapsi kouluttautuu pitkälle.