Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Työikäisillä naisilla myös ei-perinteiset riskitekijät ovat yhteydessä sydänterveyteen

Ihanteellinen sydänterveys on harvinaista työikäisillä suomalaisnaisilla, osoittaa Veera Veromaan yleislääketieteen alaan kuuluva väitöstutkimus. Tutkimuksen mukaan henkinen kuormittuneisuus, työ, oma kokemus terveydestä sekä fyysinen suorituskyky ovat yhteydessä naisten sydänterveyteen.

Yhdysvaltain sydänjärjestön määritelmän mukaan ihanteellinen sydänterveys koostuu seitsemästä muuttujasta: tupakoimattomuudesta, terveellisestä ruokavaliosta ja riittävästä liikunnasta yhdessä normaalin painon, kokonaiskolesterolin, verenpaineen sekä paastosokerin kanssa.

– Väitöstutkimuksessani kartoitin ihanteellisen sydänterveyden esiintyvyyttä Porin kaupungin naispuolisilla työntekijöillä vuonna 2014. Lisäksi tutkin, millainen yhteys ihanteellisen sydänterveyden konseptilla on ei-perinteisiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin, Veromaa kertoo.

Tutkimus kattoi 732 iältään 19–66-vuotiasta naista, joiden keski-ikä oli 48 vuotta. Heistä vain yksi prosentti saavutti ihanteellisen sydänterveyden määritelmän. Joka neljännellä tutkittavalla oli kuitenkin 5–7 ihanteellista muuttujaa, mitä voidaan pitää hyvänä sydänterveyden tasona.

– Psykososiaalisilla riskitekijöillä, etenkin masennusoireilla, oli negatiivinen yhteys sydänterveyteen. Työntekijöiden motivoituneisuudella sen sijaan oli positiivinen yhteys sydänterveyteen, Veromaa sanoo.

Tupakoimattomuudella, normaalilla painolla, terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnallisella aktiivisuudella oli kyselytutkimusten mukaan yhteys hyvään sydänterveyteen. Liikunnallisen aktiivisuuden myönteinen yhteys sydänterveyteen kävi ilmi myös fyysisen suorituskyvyn mittauksissa.