Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Turun yliopisto on rakentanut parempaa tulevaisuutta jo sadan vuoden ajan

”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle” mahdollisti maailman ensimmäisen suomenkielisen yliopiston syntymisen vuonna 1920. Kaikkiaan 22 040 lahjoittajaa tuki uuden yliopiston perustamista, mikä oli vaikuttava näyttö kansalaisten halusta edistää vapaata tutkimusta, korkeinta koulutusta ja sivistystä Suomessa – ja varsinkin Turussa. Tästä tulevaisuusinvestoinnista olemme saaneet nauttia viimeiset sata vuotta.

Lahjoittajien tuki on ollut Turun yliopistolle tärkeä koko sen olemassaolon ajan. Eri varainkeruissa saadut pienet ja suuret lahjoitukset ovat kaikki meille tärkeitä. Saatujen summien lisäksi tärkeää on henkinen tuki, se, että yliopistossamme tehtävään työhön uskotaan. Lämpimät kiitokset tuesta!

Tiedebarometrin mukaan Suomessa luotetaan edelleen vahvasti tutkimustietoon ja yliopistoihin. Mutta meilläkin esiintyy valitettavasti aiempaa enemmän negatiivisia asenteita korkeinta koulutusta sekä tutkimusta ja tiedettä kohtaan. Luotettava tutkimustieto tulisi saada paremmin päättäjien käyttöön ja päätöksenteon pohjaksi. Tässä emme ole onnistuneet – vieläkään. Syitä löytyy niin sysissä kuin sepissä: sekä tutkijoissa että päättäjissä.

Tutkimuksen on oltava mahdollisimman avointa. Se on tutkimustyön lähtökohta ja edellytys. Avoin tiede takaa myös sen, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisimman vapaa pääsy tieteen tulosten äärelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen selvityksen mukaan Turun yliopisto on tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa Suomen paras.

Globaalissa vastuunkannossa meidän tulee olla entistä aktiivisempia, fokusoituneempia ja tavoitteellisempia. Tämä on entistä ajankohtaisempaa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tärkeimpiä tavoitteitamme ja tehtäviämme ovat pandemian leviämisen hidastaminen Suomessa sekä yliopistomme henkilöstön ja opiskelijoiden terveydestä huolehtiminen.

Uudessa strategiassamme on – yhteisömme vahvan toiveen mukaisesti – myös selkeä painotus kestävään kehitykseen. Yliopisto muun muassa tähtää hiilineutraaliuteen vuoden 2025 loppuun mennessä. Julkistimme juuri myös yliopiston tämän hetken hiilijalanjäljen koon. Haluamme sekä tutkimuksen että käytännön toimenpiteiden avulla aidosti edistää globaalia vastuutamme ja kestävää kehitystä.

Yliopistoilla on vahvuutenaan tuhatvuotinen perinne ja tärkeä tehtävä tutkimuksen ja korkeimman koulutuksen edistäjinä. Yliopistojen perustehtävistä koulutuksesta ja tutkimuksesta kumpuaa aito ja laaja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus. Tehtävänämme on varmistaa ja vahvistaa sivistystä, Suomessa ja maailmalla. Tämä tehtävä kestää ja kantaa yli vuosisatojen.

Jukka Kola
Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.
Kirjoitus perustuu yliopiston 100. vuosijuhlassa pidettyyn puheeseen.