Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja

Yhteiskunnallinen murros ja maailmanlaajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, luonnon köyhtyminen, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen haastavat yliopiston globaalina vastuunkantajana. Yliopistoilta odotetaan entistä enemmän tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös maailmaa ravisuttava pandemia on osoittanut tieteen ja tutkitun tiedon olevan keskeisessä roolissa ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisemisessa.

Turun yliopisto katsoo nyt pitkälle tulevaisuuteen, sillä olemme alkaneet toteuttaa uutta kymmenvuotista strategiaamme, joka luotsaa yliopiston toimintaa aina vuoteen 2030 saakka. Strategia pohjautuu yliopiston perustehtäviin tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa sekä näkemykseemme siitä, miten haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan.

Strategia on yliopistoyhteisömme yhteinen tahtotila, joka syntyi kaikille avoimessa kehitystyössä vuoden 2019 aikana. Yhdessä määriteltyjen tavoitteiden avulla rakennamme tällä vuosikymmenellä rohkeasti ja vastuullisesti yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.

Meidän on myös kyettävä uudistumaan ja toimimaan kansainvälisenä edelläkävijänä. Verkottuneessa maailmassa strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön merkitys kasvaa entisestään.

Vahvuutemme on laaja-alainen monitieteisyys.”

Yliopiston rooli tiedon ja osaamisen tuottajana sekä luovan ja kriittisen ajattelun ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu muutosten keskellä. Haluamme lisätä luottamusta tutkittuun tietoon ja vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa esimerkiksi edistämällä avointa tiedettä ja käymällä aktiivista yhteiskunnallista keskustelua. Yliopisto ei ole vain ajankohtaisten ilmiöiden kommentoija, vaan myös keskustelun käynnistäjä.

Yliopiston tuleekin olla kunnianhimoinen suunnannäyttäjä siinä, miten korkealaatuisen tutkimuksen avulla löydetään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Yhteiskunnan eri aloille kouluttamamme asiantuntijat ovat tässä avainasemassa. Vastataksemme muuttuvan työelämän tarpeisiin tarjoamme joustavia vaihtoehtoja kouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Tavoitteidemme toteuttamisessa vahvuutemme on laaja-alainen monitieteisyys. Se, että kykenemme yhdistämään voimavaramme, mahdollistaa rajoja rikkovat yhdistelmät ja uudet avaukset niin koulutuksessa kuin tutkimuksessa.

Menestyksen edellytyksiä luomme yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja alueen elinkeinoelämän kanssa.

Turun yliopistolla on vahva asema ja pohja, jonka päälle meidän on hyvä rakentaa modernia, entistä kansainvälisempää ja vaikuttavampaa sivistysyliopistoa.

Jukka Kola

Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.