Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Tuore teos paljastaa, pitääkö naapuria tervehtiä ja voiko kättelystä kieltäytyä

Kulttuurihistorioitsija Annakaisa Suominen on julkaissut yleistajuisen, suomenkielisen tietokirjan tavoista ja tervehtimisestä. Tervehtimisen ja tapojen historiaa käsittelevässä kirjassa kerrotaan, miten tavat ovat muodostuneet ja mitä mekanismeja niiden syntymisen taustalla on. Kirja valottaa sitä, miten monista erilaisista kerroksista ja aineksista jokapäiväiset tapamme kuten tervehtiminen koostuvat.

– Tervehtiminen on tapahtuma, johon ei aina arkipäiväisyyden ja automaattisuuden vuoksi kiinnitetä edes huomiota. Tervehtimiseleissä kyse on kuitenkin merkityksellisistä, viestinnällisistä eleistä, jotka ovat olennaisia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, Suominen kertoo.

Suomisen kirjasta selviää, mitä neurofysiologisia vaikutuksia tervehtimisellä voi olla ja mikä vaikuttaa tervehtimistavan valintaan erilaisissa tilanteissa. Kirja nostaa esiin myös yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman käsitteet, jotka liittyvät tervehtimiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Kirjassa pohditaan muun muassa sitä, voiko kättelystä kieltäytyä ja miten naapuria tulisi tervehtiä.