Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Tulevaisuuden tutkija Nicolas Balcom Raleigh avaa uusia näkökulmia ilmastonmuutokseen

Turun yliopiston monitieteisessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tutkitaan kestävän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Projektitutkija Nicolas Balcom Raleigh’n mukaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan kykyä nähdä tulevaisuudessa villejäkin skenaarioita ja innovoida uutta.

Nicolas Balcom Raleigh on aina ollut kiinnostunut tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuuteen liittyvistä loputtomista mahdollisuuksista. Lapsuudessaan hän rakasti scifi-elokuvia ja teini-ikäisenä hän liittyi tulevaisuudentutkimuksen harrastelijaverkostoon. Kandivaiheen aikana hänen opintonsa saivatkin uuden suunnan, kun hän kuuli, että tulevaisuutta voi tutkia myös akateemisesti yliopistossa.

Tulevaisuudentutkimuksessa kiinnostavaa on se, miten monenlaisiin haasteisiin se on sovellettavissa.”

Selvitettyään mahdollisuuksia yhdysvaltalainen Balcom Raleigh päätyi suorittamaan maisterin tutkintonsa Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa. Hän alkoi työskennellä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa jo opintojensa aikana ja on toiminut valmistuttuaan projektitutkijana useissa eri tulevaisuudentutkimuksen projekteissa, joiden aiheet ovat vaihdelleet tulevaisuuden energiataloudesta kaupunkien ja Euroopan kasvuvyöhykkeiden kehittämiseen.

Kuvittelemamme tulevaisuudet muokkaavat toimintaamme

Balcom Raleigh’n käynnissä oleva tutkimusprojekti, Futures Literacy across the Deep, saa rahoituksensa Euroopan teknologiainstituutin perustamalta ja rahoittamalta tieto- ja innovaatioyhteisöltä (EIT Climate-KIC).

– Olen työskennellyt yhdessä Unesco-professori Markku Wileniuksen kanssa, ja hänen yhteyksiensä avulla pääsin jäseneksi järjestön tulevaisuudentutkimuksen verkostoon, mikä mahdollisti tämän projektin, Balcom Raleigh kertoo.

Nicolas Balcom Raleigh
Nicolas Balcom Raleigh’n mukaan ilmastonmuutoskeskusteluun tarvitaan uusia näkökulmia ja vanhoista kaavoista irtautumista.

Balcom Raleigh’n projekti tarjoaa uuden tavan suhtautua tulevaisuuteen.

– Tulevaisuudesta puhuessamme viittaamme käytännössä omiin kuvitelmiimme, sillä tulevaisuus on olemassa vain mielikuvituksessamme. Mielikuvamme tulevaisuudesta voivat rajoittaa meitä tai avata meille uusia näkökulmia. Kuvittelemamme tulevaisuudet taas muokkaavat toimintaamme, tutkija tiivistää.

Kykyä käyttää tulevaisuuden kuvittelua apuna päätöksenteossa tutkijat kutsuvat tulevaisuuslukutaidoksi. Siinä, missä “klassinen” tulevaisuudentutkimus keskittyy kouluttamaan asiantuntijoita neuvomaan johtajia ja päätöksentekijöitä, tulevaisuuslukutaito on kyky, jota jokainen voi harjoittaa jokapäiväisessä elämässään ja päätöksenteossaan.

– Ihmiset hyödyntävät jatkuvasti kykyään luoda kuvitelmia tulevaisuudesta. Tulevaisuuslukutaidon tutkimuksessa pyrimme laajentamaan tätä kykyä ja kouluttamaan ihmisiä käyttämään sitä tietoisesti hyväksi. Taito nähdä erilaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa on avainasemassa, kun haluamme innovoida muutoksia yhteiskuntaamme.

Muutosta innovaatioiden ja mielikuvituksen avulla

Balcom Raleigh kertoo EIT Climate-KIC -innovaatioyhteisön perustamispäätöksen taustalla olleen Euroopan tavoite omaksua enemmän vastuuta ja toimia suunnannäyttäjänä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tieto- ja innovaatioyhteisö pyrkii saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen maapallon lämpenemisen rajoittamisesta toteuttamalla “täydellisen mullistuksen” yhteiskunnassa.

Taito nähdä erilaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa on avainasemassa, kun haluamme innovoida muutoksia yhteiskuntaamme.”

Tutkija myöntää, että tavoite on kunnianhimoinen, mutta hänen mukaansa yhteisö toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten ilmastonmuutoksen kaltaista monimutkaista ongelmaa voi lähestyä. Yhteisö on perustanut kahdeksan testiympäristöä havainnollistamaan, miten muutos voidaan toteuttaa innovaatioiden avulla yhteiskunnan eri haasteissa, aina ruoantuotannosta kaupunkien infrastruktuureihin ja kiertotalouteen.

– On vaikeaa kuvitella, millainen tämä ”täydellinen mullistus” olisi ja miten se vaikuttaisi yhteiskuntaamme. Tämän vuoksi tarvitsemme tulevaisuuslukutaitoa: siinä painottuvat tietoisuus mahdollisista tulevaisuuksista ja kyky kuvitella uusia tulevaisuuksia, tutkija pohtii.

Vaikka ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat ovat viheliäisiä ja vaikeita ratkaista, Balcom Raleigh ei anna haasteen mittakaavan lannistaa itseään. Ilmastonmuutostaistelun lisäksi tutkijan katse onkin jo suuntautunut muihin mahdollisiin tulevaisuudentutkimuksen sovelluskohteisiin. Häntä kiinnostavat esimerkiksi tulevaisuuden biotalous ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen tulevaisuuden yhteiskunnassa.

– Tulevaisuudentutkimuksessa kiinnostavaa on se, miten monenlaisiin haasteisiin se on sovellettavissa ja miten paljon sillä on annettavaa vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden kehittämisessä, Balcom Raleigh päättää.

Nicolas Balcom Raleigh

  • FM 2017 Turun yliopisto, tulevaisuudentutkimus
  • Projektitutkija, Finland Futures Research Centre (FFRC)
  • Vastuullinen tutkija, Futures Literacy across the Deep -tutkimusprojekti (FLxDeep) Euroopan teknologiaintituutin rahoittamassa Climate-KIC -tieto- ja innovaatioyhteisössä
  • Projektitutkija, Suomen Akatemian rahoittama Biotalous ja oikeudenmukaisuus -tutkimushanke
  • Aktiivinen jäsen Global Futures Literacy -verkostossa