Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

TROSSI etsii työ- ja elinympäristön altisteita

Turun yliopisto perustaa uuden yksikön tutkimaan työ- ja elinympäristöjen mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten altisteiden mekanismeja. TROSSIn tavoitteena on yhdistää uudet mittausmenetelmät osaksi käypä hoito -suositusten mukaista potilastyötä. Tähän saakka tutkimuksen tuottamat uudet mittauskeinot ja käytännön potilastyö eivät ole riittävästi kohdanneet.

TROSSI tutkii työ- ja elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin, immunologisin ja toksikologisin menetelmin. Tutkimus pohjaa lääkäriseura Duodecimin tuoreen käypä hoito-asiantuntijatyöryhmän suosituksiin.

– Suomessa on tehty vuosikymmenien ajan laajoja kyselytutkimuksia sekä kokeellista tutkimusta soluviljelmien ja eläinkokeiden avulla. Kliinisistä potilasaineistoista on julkaistu jo yli kymmenen väitöskirjaa, mutta kehitetyt uudet mittausmenetelmät eivät ole siirtyneet osaksi käytännön potilastyötä. Myöskään tuore käypä hoito-suositus ei anna uusia keinoja potilastyöhön ja diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen, yksikön vastuuhenkilö, professori Tuula Putus kuvaa yksikön tarvetta.

Tutkijat pyrkivät potilaisiin ja heidän työ- ja asuinympäristöönsä kohdistuvin mittauksin ja kliinisen tutkimuksen avulla saamaan lisänäyttöä mekanismeista, joiden epäillään liittyvän työ- ja elinympäristön mikrobiologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin altisteisiin.

Ympäristölääketieteellisen kliinisen tutkimusyksikkö TROSSIn ovat perustaneet Turun yliopiston kansanterveystieteen laitoksen työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine sekä biokemian laitoksen immunokemian laboratorio.