Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Tekniikka on Turun yliopistolle strateginen valinta

Ihmiskunnan haasteet eivät noudata tieteenalojen rajoja. Ilmastonmuutos, digitalisoituminen ja sen vaikeasti ennustettavat vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan ovat ilmiöitä, joita kannattaa lähestyä usean eri tieteenalan voimin. Pelkkä ilmiöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen eivät kuitenkaan riitä; tarvitsemme ratkaisukeskeistä ajattelutapaa.

Ratkaisujen hakeminen on tekniikalle ominainen ajattelutapa. Tieteenalana se on luonteeltaan soveltava. Keskeisin kysymys usein on, miten saada tarkastelun kohteena oleva systeemi toimimaan, on sitten kysymys ihmisistä, tiedosta, tekniikasta tai rahasta.

Turun yliopisto on tehnyt strategisen valinnan päättäessään laajentaa tekniikan tutkimustaan ja koulutustaan. Laajennuksesta hyötyvät myös yliopiston muut tieteenalat, koska ihmiskunnan ”pirulliset ongelmat” edellyttävät monialaista tieteellistä osaamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Turun yliopistolle luvan tekniikan koulutusalojen laajentamiselle kesällä 2019. Nykyiset tekniikan koulutusvastuumme – bio-, kone-, materiaali- sekä tieto- ja viestintätekniikka – muodostavat yliopistoomme vahvan tekniikan tutkimus- ja koulutuskokonaisuuden. Emme voi toteuttaa laajennusta yksin, vaan yhteistyö muiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa on paitsi luontevaa myös välttämätöntä.

Pula tekniikan alan yliopistokoulutetuista on ollut jo pitkään este Varsinais-Suomen kehitykselle. Tämä on sääli, sillä Varsinais-Suomi on Uudenmaan jälkeen maan toiseksi tärkein vientimaakunta, jonka osuus koko maan viennistä on 10 prosenttia. Viime vuonna viennin kasvu oli Varsinais-Suomessa 11 prosenttia, kun esimerkiksi Uusimaa joutui tyytymään kolmen prosentin kasvuun.

Ilman toimivaa tekniikan tutkimus- ja innovaatioympäristöä on vaarana, että Varsinais-Suomen yritykset siirtävät toimintansa Suomen rajojen ulkopuolelle. Samalla jäävät syntymättä ne uudet innovaatiot ja yritykset, jotka ovat tyypillisiä tekniikan yliopistoille ja niiden ympärille rakentuneille ekosysteemeille. Tähän Suomella ei ole varaa, sillä ilman vientiä meillä ei ole verotuloja, joilla ylläpitää hyvinvointia ja sen edellyttämää kilpailukykyä.

Tekniikan laajennus on Turun yliopiston, Turun kaupungin ja alueen muiden korkeakoulujen sekä yritysten yhteinen vahva ponnistus. Kun muodolliset esteet on nyt poistettu, on turkulaisilla näytön paikka. Tavoite on selvä; nostamme Turun yliopiston tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen sille tasolle kuin sen pitää Suomen vanhimmassa suomenkielisessä yliopistossa olla.

Mika Hannula

Kirjoittaja on Turun yliopiston professori, tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelmasta vastaavan työryhmän puheenjohtaja ja Teknologiakampus Turun johtaja.