Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Syöpää sairastavat lapset liikkuvat yhtä paljon kuin terveet

Syöpäsairaat lapset liikkuvat hoitojen aikana yhtä paljon – tai pikemminkin yhtä vähän – kuin terveet lapset vapaa-aikanaan. Lotta Hamari selvitti hoitotieteen oppiaineeseen tekemässään väitöstutkimuksessa aktivoivien videopelien mahdollisuuksia edistää syöpää sairastavien lasten fyysistä aktiivisuutta. 

Väitöstutkimus osoitti, että noin kolmasosa terveistä lapsista liikkuu tunnin päivässä vapaa-aikanaan ja loput vähemmän.

– Vaikka aihe vaatii vielä jatkotutkimusta, tulokset ovat suuntaa antavinakin huolestuttavia erityisesti terveiden lasten näkökulmasta. Tutkimuksen tulosten valossa voidaan kuitenkin nähdä positiivisena, ettei lapsuusiän syöpä ja sen hoidot välttämättä vähennä lasten liikunnan määrää terveisiin verrattuna, Hamari sanoo.

Liikunta tai liikkumattomuus eivät vaikuta siihen, sairastuuko lapsi syöpään. Sen sijaan syövän myöhäisvaikutusten ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa liikunnalla on suuri merkitys. Siksi liikunnan edistäminen heti hoitojen alkuvaiheista lähtien on tärkeää.

Aktivoivat videopelit eivät tässä kokeellisessa asetelmassa näyttäneet edistävän lasten fyysistä aktiivisuutta syöpähoitojen alkuvaiheessa. Tulokset antoivat kuitenkin lupaavia viitteitä siitä, että oikein ajoitettuna ja kohdennettuna videopelien pelaaminen voisi aktivoida lapsia jo hoitojen aikana osana muita liikuntaa edistäviä toimenpiteitä sairaalassa ja kotona.

– Lapset innostuivat pelaamaan pelejä ja käyttämään myös aktiivisuusmittaria, joka oli tutkimuksessa yksi fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmä, Hamari kertoo.