Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Suomalainen yhteiskunta luottaa koulutukseen ja tutkimukseen

Maailmanlaajuinen pandemia on mullistanut jokapäiväistä elämäämme. Se haastaa ihmiskunnan kyvyn toimia järkevästi tässä hetkessä, mutta hämärtää myös tulevaisuuttamme.

Suomen menestystarina on rakennettu vakaan ja tasa-arvoisen yhteiskuntajärjestelmän sekä koulutuksen ja tiedon arvostuksen muodostamalle perustalle. Poikkeusajat ovat osoittaneet tämän perustan vahvuuden. Kriisin pitkittyessä meitä koetellaan kuitenkin yhä enemmän. Meidän kaikkien on omalta osaltamme huolehdittava siitä, että perusta kestää myrskyn ja antaa eväät jälleenrakennukselle.

Yliopistoilla on tärkeä rooli niin tasa-arvon kuin osaamisen edistäjinä. Ilman tutkittua tietoa ja kykyä ymmärtää sen merkitystä emme pääse yhteiskuntana eteenpäin. Avoin ja vastuullinen toiminta kasvattavat luottamusta tuottamamme tiedon laatuun ja merkitykseen. Opiskelupaikkojen lisäykset osoittavat, että yliopistot ovat valmiita tukemaan yhteiskuntaamme ja kantamaan vastuuta.

Kriisi on jo opettanut, että sen tuomat haasteet ovat monimutkaisia. Nämä haasteet kattavat laajan kirjon tieteen eri aloja ja vaativat sekä nopeaa reagointia että toiminnan suuntaamista tarkoituksenmukaisesti kriisin selättämiseksi. Ei riitä, että tietoa tuotetaan. Tutkittu tieto pitää myös viedä sinne, missä ratkaisuja tehdään, olipa kyseessä poliittiset päättäjät, elinkeinoelämä tai suuri yleisö. Kriisin laukaisemat ongelmat voivat myös olla kauempana tulevaisuudessa. Siksi ennakointi ja vastatoimien suunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita pandemian aikana.

Turun yliopiston tutkijat ovat kyenneet tuomaan asiantuntemuksensa yhteiskunnan käyttöön tehokkaasti ja näkyvästi. Suuri kiitos kaikille tieteentekijöillemme!

Arvostus tieteeseen on kasvanut mutta niin myös tutkimukseen kohdistuvat odotukset ja tiedonjanoisten kärsimättömyys. Se haastaa tieteen toimintamallit ja tutkijat. On hyvä muistaa, että yksittäinen tutkimustulos ei koskaan ole koko totuus. Kokonaiskuva syntyy itseään korjaavan ja ulkopuoliselle joskus hitaana näyttäytyvän prosessin kautta. Tieteellä onkin selvä yhtäläisyys demokraattisen yhteiskunnan kanssa.

Tasa-arvoinen ja vastuullinen oikeusvaltio kulkee käsi kädessä vapaan tieteen ja tutkimuksen kanssa – ja näitä tukee toiminnallaan myös satavuotias Turun yliopisto.

Kalle-Antti Suominen
Kirjoittaja on Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori.