Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Seilin poiju mittaa ilmastonmuutosta

Itämeren makean veden osuus on kasvanut merkittävästi ilmastonmuutoksen myötä. Tämän seurauksena meriveden suolapitoisuus on laskenut ja ilmaston lämpeneminen on kasvattanut erityisesti pintaveden lämpötilaa. Saaristomerellä Seilin saaren tuntumassa sijaitseva poiju mittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämereen.

1. Merisääasema mittaa sääilmiöitä merenpinnan yläpuolella. Asema kerää tietoa ilman lämpötilasta, tuulesta ja sen suunnasta, sademäärästä ja ilmankosteudesta. Näin tarkkaillaan merenpinnan yläpuolella olevan ilmakehän ja pintaveden keskinäistä vuorovaikutusta, sillä ilmakehällä on suuri vaikutus meriveden ominaisuuksiin.

2. Sateenkeräin mittaa kertyneen sateen määrää millimetreinä eri aikayksiköissä. Keräin voi ilmoittaa sademäärät esimerkiksi tuntia, vuorokautta, viikkoa tai vaikka kuukautta kohden.

3. Loistovalon avulla merenkulkijat erottavat poijun pimeässä. Liikennevirasto edellyttää, että poijussa on oranssi tai keltainen valo. Loistovalossa on automaattinen lampunvaihtaja, joka vaihtaa palaneen lampun tilalle uuden.

4. Aurinkopaneelit lataavat poijun akkuja, jotka ylläpitävät kaikkia toimintoja automaattisesti. Poiju on käytössä vain kesäaikaan, koska talvella päivän pituus on niin lyhyt, ettei valon määrä riitä akkujen lataamiseen. Toinen syy tähän on se, että jäät saattaisivat hajottaa poijun.

5. Telemetrialaite lähettää GSM-signaalina tallennetut mittaustulokset etäpalvelimelle kerran päivässä.

6. Vinssi laskee poijun merenpohjaan, noin 45 metrin syvyyteen, ja nostaa sen takaisin pintaan. Poiju liikkuu pinnan ja pohjan välillä neljä kertaa vuorokaudessa noin kuuden tunnin välein. Mittaukset tehdään juuri nostojen ja laskujen aikana.

7. Kehikko suojaa liikkuvaa mittalaitetta, CTD-sondia, ja siihen kiinnitetään ankkurointivaijerit.

8. Kaikki meriveden ominaisuuksia mittaavat laiteanturit on kiinnitetty liikuteltavaan mittauslaitteeseen, CTD-sondiin. CTD-sondi itse mittaa meriveden lämpötilaa ja suolapitoisuutta, mutta siihen kiinnitetyt anturit mittaavat lisäksi meriveden happipitoisuutta ja sameutta sekä sinilevän ja lehtivihreän pitoisuuksia.

9. Vaijerit ja ankkurit pitävät pojun kelluvan rungon paikoillaan halutussa kohdassa. Poiju on ollut nykyisellä paikallaan vuodesta 2006 lähtien.

Poijun sijainti

Ilmatieteenlaitoksella Helsingissä sijaitseva etäpalvelin vastaanottaa, tallentaa ja lähettää mittaustulokset eteenpäin visualisointia ja mahdollisia jatkoanalyyseja varten.

Poijun mittaustulokset visualisoidaan Seilissä sijaitsevalla palvelimella.

 

Meriveden suolapitoisuus promilleina

Suolaisuus vaihtelee Saaristomerellä yleensä noin 5,7–6,2 promillen välillä. Suolaisempi vesi on tiheämpää ja suolaisuus kasvaa syvemmälle mentäessä.

 

>> Tutustu poijun tekemiin mittauksiin: http://saaristomeri.utu.fi/odas/