Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Peruskoulun oppilaiden digitaitoja tulisi monipuolistaa

Vuosina 2016–2018 toteutetun selvityksen mukaan perusopetuksen opettajien digitaidot ovat kohentuneet, mutta oppilaiden digitaidoissa ja digitaalisten materiaalien käytössä havaittiin kehittämistarpeita.

Oppilaiden osaamista mittaavat testitulokset jäivät kaikilla mitatuilla osa-alueilla parhaimmillaankin tyydyttäviksi. Koulujen oppimismenetelminä suositaan edelleen perinteisiä kirjoja, vihkoja ja monisteita, jolloin digitaalisen osaamisen karttuminen jää ohueksi. Vaikka opettajat käyttävät digitaalisia työvälineohjelmia ja ohjelmistoja sekä digitaalisia oppimateriaaleja osana opetustaan aiempaa enemmän, ei vastaavaa kasvua todettu oppilaiden osalta.

Selvityksen mukaan opettajien osaamisen kehittymistä edistävät digipalvelujen ja ohjelmistojen käyttöaktiivisuus arjessa, digiaiheinen täydennyskoulutus sekä koettu luottamus omiin taitoihin. Erityisesti nuoremmilla, alle 40-vuotiailla opettajilla ja miesopettajilla oli vahvuuksia digitaalisissa valmiuksissa.