Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Oppimismotivaatiolla on tärkeä rooli onnistuneessa koulutuksessa

Erkka Laine selvitti kasvatustieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, kuinka yksilön oppimismotivaatio kehittyy ajan myötä ja miten se on yhteydessä erilaisiin oppimistuloksiin.

Laine tarkasteli tutkimuksessaan, miten oppilaiden tavoitteiden asettaminen ja kiinnostus liittyvät oppimiseen ja opitun tiedon hyödyntämiseen. Hän selvitti myös kiinnostuksen kehittymistä ja oppimistuloksia luonnontieteiden oppimisen kannalta.

Yhdessä osatutkimuksessa Laine seurasi 7. luokkalaisten kiinnostuksen kehitystä ja tutkivaa oppimista luonnontieteissä, mobiilioppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa.

– Oppilaiden kiinnostus matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan vaihteli lukuvuoden aikana, eikä uusi oppimisympäristö ollut toiminut täysin toivotulla tavalla. Uusien pedagogisten lähestymistapojen käyttöönotossa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ne palvelevat oppimista ja että oppilaat saavat sanoa mielipiteensä niistä, Laine toteaa.

Laine selvitti myös korkeakouluopiskelijoiden tavoitteiden asettamista ja sekä sitä, miten hyvin opiskelijat pystyvät myöhemmin työelämässä hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja. Hän havaitsi, että oppimismotivaatio vaikutti myönteisesti koulutuksessa opitun tiedon hyödyntämiseen työelämässä.

– Oppimisorientoituneet oppilaat ovat muita orientaatiotyyppejä kiinnostuneempia kartuttamaan aidosti tietoaan ja taitojaan, ja ovat siten myös avoimempia hyödyntämään koulutuksen sisältöjä parantaakseen ammatillista osaamistaan. Oppilaiden kiinnostuksen tukemisella voitaisiinkin päästä huomattavasti kauaskantoisimpiin tuloksiin kuin arvosanoja tai muita ulkoisia mittareita korostamalla, Laine sanoo.