Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Oppimisen lukot on mahdollista avata

Ohjausvuorovaikutuksen parantamiseen ja tarkasteluun kehitetyt uudet menetelmät paljastivat useita mahdollisuuksia ja haasteita oppimisvaikeusoppilaiden oppimisen tukemisessa, selviää Anu Kajamiehen väitöskirjasta.

Anu Kajamiehen väitöstutkimuksen keskeinen tavoite oli yhteistyössä opettajien kanssa edistää heidän ammatillista kehittymistään. Optimaalisen ohjausvuorovaikutuksen lisäämiseen pyrittiin tunnistamalla ja kehittämällä oppimisen ohjaustapoja.

Väitöstutkimus toteutettiin osana laajoja tutkimusprojekteja, joissa kehitettiin kolme innovatiivista oppimisympäristöä oppimisvaikeusoppilaiden matemaattisten ongelmanratkaisutaitojen sekä luetun ja kuullun ymmärtämistaitojen tukemiseen.

– Oppimisympäristöt rakennettiin erityisen huolellisesti viimeisimmän teoreettisen ymmärryksen ja aikaisemman tutkija-opettajayhteistyön kokemusten perusteella, jotta voitaisiin löytää avaimia oppimisvaikeusoppilaiden oppimiseen, Kajamies kertoo.

Kun tarkastellaan ohjausta ja oppimista yhdessä, voidaan lisätä ja selvittää samanaikaisesti sekä oppimisvaikeusoppilaiden valmiutta tarttua haasteisiin että opettajien joustavuutta sovittaa ohjaustaan oppilaiden tarpeisiin. Tarkasteltaessa ohjausta ja oppimista pitkäkestoisten opetuskokeiluiden aikana päästään pureutumaan näiden dynaamisten prosessien kehityksellisesti vaihtelevaan luonteeseen.

Väitöskirjassa käytettyihin monimenetelmäisiin ratkaisuihin sisältyi muun muassa kokeellinen asetelma, jolla selvitettiin ohjauksen tehokkuutta. Lisäksi toteutettiin syvälle luotaavia pitkittäistapaustutkimuksia, joissa vuorovaikutusta havainnoitiin systemaattisesti videoilta.

Oppilaiden oppimisvaihtelun huolellinen tarkastelu korostaa opettajan ja oppimisympäristön moniulotteisen tuen jatkuvan yhteensovittamisen tärkeyttä, jotta voidaan tukea jokaisen oppilaan etenemistä kohti oppimistavoitteita.

– Väitöskirjani tulokset osoittavat, että jos tässä yhteensovittamisessa onnistutaan, oppimisvaikeusoppilaiden taidot lähtevät kehittymään kohti ikäryhmän vertailutasoa esimerkiksi matemaattisessa ongelmanratkaisussa, Kajamies sanoo.

Tuoreet tutkimustulokset korostavat erityisesti opettajan vastuuta korkeatasoisten oppimismahdollisuuksien tarjoajana.

– Opettajien tulisi jatkuvasti kuunnella herkästi ja jatkaa joustavasti oppilaidensa luomia mahdollisuuksia liittämällä ne osaksi oppimistavoitteisiin tähtäävää vuorovaikutusta. Oleellista olisi vahvistaa opettajan keinoja tukea oppimista sisukkaasti, pitkäjänteisesti ja monipuolisesti, Kajamies summaa.

Väitöstutkimus osoittaa, että jatkamalla yhteistyötä opettajien kanssa ohjausvuorovaikutuksen kehittämiseksi voidaan avata oppimisvaikeusoppilaiden oppimisen lukkoja, joiden avaaminen tyypillisesti on opettajan työn suurimpia haasteita

Lue uusien Turun yliopistossa tarkastettujen väitöskirjojen esittelyt osoitteesta utu.fi/vaitokset