Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Opettajankoulutuksessa huomioitava eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden rakentuminen ulottuu monin tavoin opettajan arkeen. Opettajan ammatti on laaja-alainen asiantuntijatehtävä, joka moniulotteisuutensa vuoksi reagoi herkästi yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Olemme luoneet suomalaisten yliopistojen yhteistyönä moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallin, niin sanotun opettajan osaamisen kartan, joka kuvaa opettajan työssä tarvittavia monipuolisia taitoja. Kartta on luotu käytettäväksi jatkuvan oppimisen välineenä aina opiskelijavalinnoista opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Kartta tukee myös eriarvoisuuden vähentämistä, kun suunnitellaan toimenpiteitä opettajankoulutuksen ja opettajan osaamisen kehittämiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy pitkälti arjen käytänteissä ja kohtaamisissa, joissa opettajalla on keskeinen rooli.”

Opettajan on työssään hallittava ensinnäkin opetuksen ja oppimisen tietoperusta. On tärkeää tuntea esimerkiksi koulutusjärjestelmä, koulun toimintakulttuuri ja oppijoiden taustat. Opettaja tarvitsee työssään kognitiivisia taitoja, joista eriarvoisuuden näkökulmasta keskeisiä ovat kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot. Lisäksi opettajalla on oltava sosiaalisia taitoja, kuten moninaisuuteen liittyvää osaamista sekä kulttuurienvälistä osaamista ja vuorovaikutusta.

Opettajan työssä keskeistä on myös henkilökohtainen motivaatio työhön: ammatilliset arvot ja eettiset periaatteet, kuten oikeudenmukaisuus. Ammatillinen hyvinvointi, muun muassa kyky toimia joustavasti haastavissa tilanteissa, on sekin tärkeää ottaa huomioon eriarvoisuutta tarkasteltaessa.

Koululla on erittäin merkittävä asema lasten ja nuorten elämässä. Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy pitkälti arjen käytänteissä ja kohtaamisissa, joissa opettajalla on keskeinen rooli. Opettajan vaikutusmahdollisuuksilla on kuitenkin rajansa ja hartioilla painorajoitteensa. Rakenteellisen eriarvoisuuden painavat haasteet vaativat laajaa, tieteiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Anu Warinowski
Kirjoittaja on kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö ja Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeen vastuullinen johtaja.

>> OVET-hanke

>> Opettajan osaamisen kartta