Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Olkaamme vaikuttavia ilmastokansalaisia

Kuluttajina teemme päivittäin ilmastotekoja, kun päätämme, mikä on kotimme sisälämpötila, miten pitkään olemme suihkussa, mitä syömme, miten liikumme tai minne suuntaamme konferenssi- tai lomamatkamme. Tuskin koskaan aiemmin olemme olleet näin tietoisia valintojemme ilmastovaikutuksista. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite pysäyttää ilmastomuutos 1,5 asteeseen edellyttää, että osallistumme ilmastotalkoisiin kulutusvalintoja tekevinä kansalaisina.

Kansallinen ilmastopaneeli julkaisi elokuussa selvityksen, jossa arvioidaan keinoja, joilla eri toimijoiden aktiivista osallistumista ilmastotoimiin voidaan tukea ja edistää (Raportti 2/2018). Lähtökohtana on, että ilmastotalkoisiin osallistumista ei tulisi tarkastella yksinomaan kulutuksen kautta. Selvityksen tavoitteena on nostaa osallistumisen kautta esiin paikallinen näkökulma yleensä globaalina tarkasteltuun ilmastokysymykseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät paikallisesti ja siihen sopeutuminen edellyttää myös paikallisia toimia. Kaavoitus alueiden käytön suunnitteluvälineenä on tästä oivallinen esimerkki. Ilmastokansalaisina meillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa työ- ja elinympäristöämme koskeviin ilmastoratkaisuihin ja vaihtoehtojen punnitsemiseen.

Kansalaisten ja heitä edustavien yhteisöjen osallistamisen ensisijainen peruste on ympäristöllisen demokratian periaatteiden toteuttaminen. Sen ohella – ja siihen liittyen – tavoitteena on vahvistaa päätöksenteon tietoperustaa sekä vahvistaa päätösten hyväksyttävyyttä ja ratkaisujen oikeutusta. Osallistumisen mielekkyys puolestaan perustuu sen vaikuttavuuteen. Kokemukset osoittavat, että muodolliset osallistumisen muodot, kuten mahdollisuus esittää pelkkä kirjallinen muistutus, johtavat kokemukseen, että osallisia on kuultu mutta ei kuunneltu.

Osallistumisen mielekkyyteen vaikuttaa myös osallisen kyky arvioida ja punnita erilaisten toimintavaihtoehtojen vaikutuksia. Ilmastonmuutos on erityisen ilkeä yhteiskunnallinen ongelma, jolle on leimallista vaikeus tai jopa mahdottomuus osoittaa yksiselitteisiä ratkaisuvaihtoehtoja tai oikeita vastauksia. Vaikka ilmastonmuutoksesta on lähes rajattomasti tutkimustietoa, sen muokkaaminen kussakin tilanteessa sovellettavaksi ja ymmärrettäväksi tiedoksi on vaativaa. Tämä haaste kohdistuu myös ilmastotutkimusta tekeville – tulosten popularisointi edesauttaa vaikuttavan ilmastokansalaisuuden rakentumista.

Anne Kumpula
Kirjoittaja on oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani.