Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Neljä viidestä katsoo kansalaisaloitteen lisänneen demokratiaa

Kansalaisaloitejärjestelmä on saavuttanut lyhyessä ajassa suuren suosion. Jopa kolmannes äänioikeutetuista on allekirjoittanut vähintään yhden aloitteen. Vaikka useimmat aloitteet on hylätty eduskunnassa, sekä tutkijat että kansalaiset näkevät aloitejärjestelmässä mahdollisuuksia demokratian vahvistamiseen.

Valtio-opin professorin Maija Setälän työryhmä havaitsi, että valtakunnallisista osallistumiskanavista käytetyin oli vuonna 2012 käyttöön otettu kansalaisaloite. Tutkijat havaitsivat kuitenkin myös kehitettävää ja esittivät, että kansalaisaloitteiden valiokuntakäsittelyjen avoimuutta lisätään ja eri valiokuntien käytännöt asiakirja-aineistoon liittyvässä avoimuudessa yhdenmukaistetaan.

Ryhmä esittää myös, että kansalaisaloitteen kannattajien ääntä käsittelyprosessissa ja käsittelyprosessin dialogisuutta vahvistetaan esimerkiksi takaamalla aloitteen edustajalle vastauspuheenvuoro asiantuntijakuulemisten jälkeen.