Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Milla Wirén: ”Luovat organisaatiot selviävät kriiseistä voittajina”

”Inhimillisen tragedian lisäksi maailmanlaajuinen koronakriisi on ollut merkittävä disruptio, joka on muuttanut monia kehityssuuntia niin Suomessa kuin maailmalla. Disruptiolla tai häiriöllä viittaan johonkin uuteen innovaatioon tai ilmiöön, joka toimii pontimena laajojen sosiaalisten, taloudellisten tai teknologisten kehityskulkujen suunnanmuutoksille.

Kun tutkimme disruptiolaboratoriossa näitä häiriöitä, tutkimme siis ennen kaikkea muutosta ja niitä voimia, jotka synnyttävät yhteiskunnassamme muutoksen.

Yritykset koronakriisi on jakanut raa’alla kädellä voittajiin ja häviäjiin. On toimialoja, joilta on lähtenyt kaikki edellytykset tehdä tuottavaa liiketoimintaa. Tämä pätee esimerkiksi tapahtumateollisuuteen. Näyttää siltä, että tapahtumat muuttavat muotoaan. Nyt ja tulevaisuudessa järjestetään entistä enemmän niin sanottuja hybriditapahtumia, jotka ovat ainakin osittain verkossa. Miten tämä vaikuttaa koko tapahtumateollisuuteen, jää nähtäväksi.

Monilla aloilla koronakriisi on myös lisännyt yritysten tuottamien palveluiden tai tuotteiden kysyntää. Suuri osa liike-elämän voittajista näinä poikkeusaikoina ovat tuottaneet digitaalisia palveluita. Moni disruptiivinen ilmiö liittyykin tänä päivänä digitalisaatioon. Yksi esimerkki on älypuhelimien mahdollistama alustatalous ja erilaiset kuriiripalvelut.

Kuten kriisit yleensä, myös koronavirus läpivalaisee sellaisia vakiintuneita asenteita ja toimintamalleja, joita emme usein arjessa havaitse. Organisaatioiden on täytynyt vallitsevassa tilanteessa ottaa käyttöön uudenlaiset työnteon tavat.

Disruptiolaboratorio on mukana kansainvälisessä projektissa, jossa tarkastellaan, miten muuttuva työelämä tulisi huomioida kauppakorkeakoulujen opetuksessa ja sen kehittämisessä. Vedän itse projektissa työn tulevaisuutta pohtivaa työryhmää. Etätyön yleistymisestä on puhuttu jo pitkään, mutta vasta pandemian myötä siitä on tullut totta: koronakriisi on synnyttänyt maailmanlaajuisen etätyön kokeilun. Pian saamme entistä enemmän tietoa siitä, miten etätyö toimii eri aloilla ja mitä hyötyjä tai haittoja siitä on työntekijälle tai työnantajalle.

Ne yritykset ja organisaatiot, jotka pystyvät kriisitilanteessa tunnistamaan olennaisen epäolennaisesta ja rakentavat uudet luovat toimintamallit, paitsi selviävät kriisistä, ovat myös vahvemmalla pohjalla sen jälkeen.”