Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Matematiikan tehtävien tulisi mukailla arkielämän tilanteita

Matematiikan oppikirjoissa vain noin viisi prosenttia sanallisista tehtävistä on sellaisia, joiden ratkaiseminen vaatii todellisen elämän tilanteiden huomioon ottamista, selviää Nonmanut Pongsakdin kasvatustieteen väitöskirjasta. Opettajia tulisi Pongsakdin mukaan kannustaa hyödyntämään opetuksessaan innovatiivisia, itse laatimiaan sanallisia ongelmia.

– Kehitimme Sanallisten Tehtävien Rikastaminen (STR) -ohjelman, joka rohkaisee opettajia luomaan itse soveltamista vaativia tehtäviä ja hyödyntämään näitä sanallisia tehtäviä parantaakseen matemaattista mallintamista ja oppilaiden suoriutumista sanallisissa ongelmanratkaisutehtävissä, Pongsakdi kertoo.

STR-ohjelman vaikutukset olivat erilaisia riippuen oppilaiden motivaatiotasosta. Suoriutuminen ongelmanratkaisutehtävissä parani vain niiden oppilaiden keskuudessa, joilla oli korkea motivaatio. Ohjelma ei parantanut matalan motivaatiotason oppilaiden suorituksia, mutta muutti heidän uskomuksiaan sanallisista tehtävistä tarkoituksenmukaisemmiksi.