Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Luottamus tieteeseen ei saa horjua

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Yliopistot ja korkeakoulut ovat merkittävässä asemassa hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Suomen kilpailukyky perustuu osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Näkyykö yliopistojen merkitys niiden saamassa rahoituksessa eli toimintamahdollisuuksissa? Valitettavasti ei, tämän näemme arjessamme.

Kun keskustellaan tieteen rahoituksesta, on tärkeää tuoda esiin sen vaikutukset myös korkeimpaan opetukseen ja yliopistojen kansainväliseen kilpailukykyyn. Huipputason tutkijat, opiskelijat ja tutkimusintensiiviset yritykset hakeutuvat sinne, missä on korkeatasoisimmat tutkimusryhmät ja parhaat edellytykset tehdä tutkimusta.

Tiede-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan pitkäjänteisyys yli hallituskausien sekä riittävä perusrahoitus kilpaillun tutkimusrahoituksen ohella ovat ratkaisevan tärkeitä yliopistojen päätehtävien laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Näin myös päättelimme, kun yliopistojen rehtorit ja hallituspuheenjohtajat tapasivat pääministeri Sanna Marinin ja tiedeministeri Antti Kurvisen Säätytalolla syyskuun lopussa.

Kansallisesti on myös puututtava ison osaamisvajeen paikkaamiseen ja edistettävä koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista. Meillä on oltava sekä veto- että pitovoimaa – unohtamatta kiertovoimaa eli sitä, että myös meiltä lähdetään luomaan verkostoja ja vaikuttamaan siihen, miten houkuttelevana vaihtoehtona yliopisto ja Suomi ylipäänsä nähdään. Tämä on tärkeää myös alueellisesti: vahva yliopisto vahvistaa alueensa kansainvälistä vetovoimaa.

Positiivisiakin signaaleja tekemämme työn arvostuksesta onneksi on. Suomalaiset tutkijat alkoivat syyskuussa jakaa Twitterissä tutkimusaiheitaan #minätutkin-aihetunnisteella. Tutkimus täytti alustan muutamaksi päiväksi, ja kampanjaa kiiteltiin positiivisuudestaan ja tärkeydestään. Silti meidän pitää muuttaa useimmiten reaktiivinen viestintämme vahvemmin proaktiiviseksi. Yliopistoina ja yliopistolaisina meidän kuuluu esittää tavoitteita ja tulevaisuusnäkymiä, joista sitten keskustellaan laajasti ja analyyttisesti. Meidän tulee olla aidosti edelläkävijöitä.

Aiemmin tänä vuonna yliopistomme todettiin maineeltaan Suomen parhaaksi yliopistojen yhdessä tilaamassa selvityksessä. Erityisesti voimme selvityksen tuloksissa olla ylpeitä luottamuksesta siihen, että hoidamme perustehtävämme erinomaisesti: meillä tehdään korkealaatuista tutkimusta ja koulutamme osaavia ihmisiä.

Etsimme Turun yliopistossa innovatiivisia ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin ja teemme parhaamme tuodaksemme ne osaksi ihmisten arkea. Tarvitsemme riittävät resurssit – emme leikkauksia tutkimusrahoituksesta – rakentaaksemme hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.

Jukka Kola
Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori.