Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Lapsuuden altistuminen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöille heikentää muistia ja oppimista keski-iässä

Sydäntutkimuskeskuksen koordinoima tutkimus osoittaa, että sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, kuten korkea verenpaine ja seerumin LDL-kolesterolipitoisuus sekä tupakointi lapsuudessa ja nuoruudessa ovat yhteydessä heikompaan muistiin ja oppimiskykyyn keski-iässä.

Väestön ikääntyessä kognitiivisissa toiminnoissa, kuten muistissa ja oppimiskyvyssä havaittavat häiriöt yleistyvät. Tutkimuksessa havaittiin, että riskitekijöiden vaikutukset aivoissa alkavat jo huomattavasti ennen kognitiivisten häiriöiden oireiden havaitsemista.

– Aikaisemmat tutkimukset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja kognitiivisen toiminnan yhteyksistä ovat keskittyneet aikuis- ja vanhuusikään, joten tämä tutkimus tuo uutta tietoa näiden riskitekijöiden läpi eliniän ulottuvista yhteyksistä, sanoo erikoistutkija Suvi Rovio.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kohdistamalla sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ennaltaehkäisy aikaisempaa aktiivisemmin lapsiin ja nuoriin pyrittäessä parantamaan aivoterveyttä aikuisuudessa. Korkeaan verenpaineeseen ja seerumin kolesterolipitoisuuteen sekä tupakointiin voidaan vaikuttaa muun muassa edistämällä terveellisiä elintapoja.