Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Käsitys häirikkösusista syntyi 1900-luvulla

Heta Lähdesmäki tarkasteli kulttuurihistorian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan suomalaisten suhtautumista susiin 1900-luvulla. Viime vuosisadan aikana susien esiintymisessä ja asemassa tapahtui Suomessa suuria muutoksia.

Lähdesmäen tutkimuksessa selvitettiin susien paikkoja 1900-luvun Suomessa, eli sitä, millaista susien fyysinen sijainti on ollut ja miten sijaintiin liittyvät mielikuvat ja käsitykset ovat syntyneet, voimistuneet tai tulleet haastetuiksi.

– Viime vuosisadalla syntyi monia edelleenkin voimassa olevia käsityksiä. Yksi niistä oli käsitys häirikkösusista, joka syntyi suojelun alettua. Sillä oikeutettiin suojeltavan lajin yksilöiden tappaminen epänormalisoimalla tietynlainen käyttäytyminen ja sijoittuminen, Lähdesmäki sanoo.

Lähdesmäki pohtii eri ihmisryhmien, kuten metsästäjien, poromiesten, riistantutkijoiden, viranomaisten ja luonnonsuojelijoiden lisäksi myös susien näkökulmaa hyödyntämällä biologista ja etologista susitutkimusta. Ei-ihmiskeskeinen lähestymistapa on historiantutkimuksen parissa vielä uutta.

Lähdesmäen tutkimus päivittää suomalaista susihistoriaa myös keskittymällä vähän tutkittuun 1900-lukuun.

– Ihmisen ja suden yhteisestä menneisyydestä Suomessa muistellaan ja tiedetään lähinnä 1800-luvun lastensurmatapaukset. Viime vuosisadalla tapahtuneiden muutosten tunteminen on kuitenkin tärkeää tämän päivän ja tulevaisuuden susisuhteen ymmärtämiseksi.

Tutkimus avaa käsityksiä esimerkiksi maata halkovasta susirajasta ja sudesta erämaalajina. Lisäksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa susien liikkumisesta Suomen valtion rajojen yli sekä ihmisen ja saaliseläinten elinpiireissä.

Tutustu Turun yliopistossa tarkastettuihin väitöskirjoihin osoitteessa
> utu.fi/vaitokset