Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Kaksikielisyyden kognitiiviset vaikutukset ovat liioiteltuja

Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian alan tutkimuksessa selvitettiin kaksikielisyyden vaikutusta kognitiivisiin taitoihin, kuten tarkkaavaisuuden suuntaamiseen, häiritsevien ärsykkeiden poissulkemiseen ja tehtävästä toiseen vaihtamiseen.

​Kaksikielisyys on suureksi hyödyksi ihmisten välisessä kommunikoinnissa, mutta toiminnanohjaukseen liittyviä älyllisiä taitoja se ei näytä lisäävän. Kahden kielen aktiivisen käytön ja kielten vaihtamisen on aikaisemmin esitetty harjaannuttavan näitä toimintoja, mutta ryhmän tekemä laaja katsaus koko olemassa olevaan tutkimusaineistoon ei tue väitettä.

– Kaksikieliset ja yksikieliset suoriutuvat siis yhtä hyvin tämänkaltaisissa tehtävissä, sanoo psykologian tutkijatohtori Anna Soveri Turun ihmistieteiden tutkijakollegium TIASista.