Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Intohimoinen suhtautuminen yrittäjyyteen auttaa menestymistä

Uuden yritystoiminnan varhaiset vaiheet ovat herkkiä ja epävarmoja. Monet startupit epäonnistuvat varhain, mutta syyt siihen, miksi jotkut onnistuvat ja toiset eivät, eivät ole kovin selkeitä. Tuore tutkimus osoittaa, että yrittäjän positiivinen intohimo yrittämiseen osaltaan edistää yrittäjyydessä menestymistä. Intohimoinen suhtautuminen yrittämiseen myös parantaa käsillä olevien resurssien käyttöä. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että yrittäjyys ei ole vain päämäärätietoisesti jäsennettyä toimintaa.

‒ Kun yrittäjällä on intohimoa kehittää yritystään ja luoda uutta, hän pyrkii myös ottamaan käsillä olevista resursseista enemmän irti. Havaitsimme, että erityisesti käytettävissä olevien resurssien luova käyttö edistää alkuvaiheen menestymistä ja yrittäjänä jatkamista, erikoistutkija Pekka Stenholm Turun yliopistosta kertoo.

Tutkimuksen mukaan tunteet ja erityisesti intohimo ohjaavat yrittäjiä etsimään ratkaisuja, jotka voisivat muuten jäädä huomaamatta tai hyödyntämättä. Näin yrittäjät pyrkivät todennäköisemmin ratkomaan vastaantulevia ongelmia ja luomaan uusia mahdollisuuksia.

‒ Luovuuden ja tunteiden merkitys yrittäjyysprosessissa ja siinä menestymisessä tiedostetaan entistä paremmin. Tuloksemme osoittavat, että intohimoinen suhtautuminen yritystoiminnan kehittämiseen ja uuden luomiseen sekä resurssien luovempi käyttö edistävät yritystoiminnan jatkuvuutta jo heti sen alkuvaiheessa, Stenholmin kanssa aihetta tutkinut professori Maija Renko University of Illinois Chicagosta sanoo.