Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Hajuaisti vaikuttaa hyvinvointiimme

Hajuaistin merkitys ihmiselle on suurempi kuin on aiemmin ymmärretty. Toistaiseksi sitä hyödynnetään liiketoiminnassa merkittävästi vähemmän kuin näkö-, kuulo- tai tuntoaistia. Nyt funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus selvittää yrityskumppaniensa kanssa hajuaistimuksien roolia tunnetilan aktivoijina. Tavoitteena on tuottaa konsepti, jonka avulla on mahdollista ohjata esimerkiksi tilaratkaisun tuomaa nautintoa ja vaikuttavuutta paremmin.

– Aivomme työstävät hajukokemuksia jatkuvasti, mutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä elinkeinoelämä ei hyödynnä hajuaistin mahdollisuuksia juuri lainkaan arjen käytännöissä ja valintatilanteissa. Tarvittaisiinkin uusia hajusovelluksia, jotka ovat joko ennaltaehkäiseviä tai oppimista ja muistamista tukevia. Hajuaistia hyödyntäviä sovelluksia voitaisiin käyttää esimerkiksi dementian diagnosointiin, positiivisen tunnetilan laukaisemiseen ja negatiivisten muistojen vaimentamiseen, akatemiatutkija Mari Sandell Turun yliopistosta sanoo.

Tutkijat selvittävät hajuaistimuksen laukaisevien tuoksujen funktionaalisuutta terveys- ja hyvinvointikontekstissa. Myös hajuille yliherkät ihmiset huomioiva tutkimushanke yhdistää elämykset, moniaistisen kokemisen, käyttäytymisen ja tilaratkaisut terveyskontekstissa aivan uudella tavalla.

– Mittaamme hajuaistimuksien vahvistavaa tai heikentävää vaikutusta tunnetilan aktivoijana. Tutkimuskohteena on myös moniaistisen kokemisen vaikutus tunnetilan laukaisijana tilassa ja hetkessä, Sandell kertoo.