Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Filosofit haluavat tehdä politiikasta ymmärrettävämpää

Miten tehdä politiikan suunnittelusta, ehdotusten analysoinnista ja näkökulmien perustelusta laadullisesti parempaa ja ymmärrettävämpää? Kysymykseen haetaan ratkaisua laajassa eurooppalaisessa monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa on mukana myös Turun yliopiston filosofian oppiaineen tutkijoita.

Turkulaistutkijat tarkastelevat tutkimuksessa erityisesti argumentaation arviointiin käytettäviä välineitä ja käsitteitä. Filosofian dosentti Juho Ritolan mukaan tutkijoiden tavoitteena on luoda yhtenäinen teoreettinen ja metodologinen viitekehys, jonka avulla politiikka-analyyseissa, toimintatapojen suunnittelussa, toteutuksessa ja näihin liittyvässä julkisessa keskustelussa käytettävää argumentointia voitaisiin arvioida yhtenäisesti.