Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

älykäs(Terveys) :- käyttää(Terveys, Tekoäly), terve(Tekoäly).

Kryptisessä otsikossa käyttämäni formaalisen kielen syntaksi lienee useimmille vieras, eikä otsikon semantiikka auenne ilman selitystä. Lause on tekoälyohjelmoinnissa käytettyä Prolog-logiikkaohjelmointikieltä, ja sen voisi tulkita ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikan säännöksi: ”jotta terveys olisi älykästä, pitää käytettävän tekoälyn olla tervettä”.

Lauseen voi hyväntahtoisesti ajatella sisältävän ajatuksen. Terveysteknologia-ala kasvaa Suomessa ripeästi, ja siitä odotetaan uutta Nokiaa. Yhden jättiyrityksen sijaan toivotaan syntyvän useiden pienten yritysten innovatiivisen ekosysteemin, kansakunnalle uutta vaurautta ja hyvinvointia takovan Sammon.

Terveysteknologian ohella koko korkea teknologia kehittyy radikaalisti tekoälyn ansiosta. Nykyinen tekoälybuumi on digitalisaation uusi, edistyksellisempi vaihe, älykkään digitalisaation hiljainen vallankumous. Vaikka kaikki eivät sitä huomaa ja jotkut eivät haluaisi siitä välittää, se koskettaa meitä kaikkia; sen vaikutukset työhön ja vapaa-aikaan, talou-
teen ja tulonjakoon, ihmisen ja ympäristön terveyteen ja hyvinvointiin eivät ohita ketään.

Tekoälyvallankumous vaikuttaa myös arvoihimme. Kuten yleensäkin vallankumousten kanssa, aikaan entiseen ei ole paluuta. Meidän on totuteltava ajatukseen rinnakkaiselosta älykkäiden koneiden kanssa, ja kannattaa aloittaa heti. Mitä aikaisemmin ja aktiivisemmin olemme liikkeellä, sitä paremmin voimme ohjata kehitystä toivomaamme suuntaan.

Turun yliopisto panostaa tekoälyyn pyrkimällä rekrytoimaan uusia professoreja, opettajia ja tutkijoita kansainvälisellä kampanjalla. Juuri Turun yliopiston kaltaisissa monialaisissa yliopis­toissa on tekoälyn tulevaisuus: terveen teknologian kehittä­miseksi ei riitä, että tehdään se, mikä on mahdol­lista, vaan tulee myös miettiä, mitä on syytä tavoitella, mihin va­lintamme johtavat, ja millaisiin parateknolo­gisiin toimenpiteisiin yhteiskunnan kannattaa satsata.

Terveys on ihmiselle tärkeä ja läheinen asia, ja terveyden kohdalla teknologian kehittäjän vastuu konkretisoituu. Vallan ja vastuun tulee tässäkin kulkea käsi kädessä, ja ymmärrys älykkään teknologian mahdollisuuksista ja vaikutuksista vaatii tieteidenvälistä yhteistyötä. Tekoäly on joukkuelaji!

Tapio Salakoski

Kirjoittaja on luonnotieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani.