Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aivotutkimus avaa masennuksen mekanismeja

Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkijat ovat osoittaneet, että aivojen opioidijärjestelmä on yhteydessä masennukseen ja ahdistukseen liittyviin mielialamuutoksiin. Masennukseen ja ahdistukseen liittyy tyypillisesti mielialan madaltuminen sekä nautinnon ja mielihyvän väheneminen. Aivojen opioidivälittäjäaineet säätelevät sekä kivun että nautinnon kokemuksia.

– Tutkimuksessamme havaitsimme, että mitä enemmän masennus- ja ahdistusoireita tutkittavilla oli, sitä vähemmän heidän aivoissaan oli opioidireseptoreita. Nämä reseptorit toimivat kuin pienet telakat, joihin sekä aivojen omat opioidit että opiaattilääkkeet vaikuttavat. Tällaiset opioidien kautta välittyvät muutokset mielialassa voivat olla tärkeä keskushermostollinen mekanismi, kertoo professori Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta.

Tutkimus osoittaa, että masennukseen viittaavat mielialamuutokset näkyvät aivojen toiminnassa jo varhain. Sekä kehon omat että keinotekoiset opioidit vaikuttavat mielialaan. Tulosten perusteella opioidijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet voivat auttaa masennuksen hoidossa.