Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Äitien digiarki on täynnä ristiriitaisia odotuksia

Mediateknologinen kehitys on helpottanut äitien arkea ja vahvistanut osallisuutta, mutta samalla voimistanut intensiivisen äitiyden ihannetta ja altistanut äidit laajemmalle arvostelulle. Digiarjen ristiriitaisuus voi heikentää äitien hyvinvointia, selviää Suvi-Sadetta Kaarakaisen kulttuurihistorian alan väitöstutkimuksessa.

Internet antoi äideille mahdollisuuden osallistua aiemmin ulkoapäin tulleeseen äitiyden asiantuntijavetoiseen määrittelyyn. Samalla kun äidit ovat digitaalisissa ympäristöissä tulleet näkyviksi, ovat he joutuneet yhä laajemman arvostelun kohteiksi. Äitien kunnollisuutta arvioidaan myös sen mukaan, mitä he jakavat elämästään sosiaalisessa mediassa.

– Nykyään huoli tuntuu kuuluvan kaikille. Älylaitettaan leikkikentällä käyttävä äiti leimataan helposti välinpitämättömäksi. Ristiriitaista on, että samalla digitaaliset palvelut velvoittavat käyttämään teknologiaa yhä enemmän. Äidit pyrkivätkin osoittamaan heiltä odotettua läsnäolon hyvettä korostamalla hyötykäyttöä, tai tunnustamalla käytöstä syntyvän huonon omantunnon ja syyllisyyden, Suvi-Sadetta Kaarakainen kertoo.

Mediateknologian myönteisiä vaikutuksia ovat olleet arkisten asioiden hoitamisen helpottuminen, sekä vertaistuen, osallisuuden ja itseilmaisun mahdollisuuksien monipuolistuminen.

– Etenkin vertaistiedon merkitys on kasvanut. Äitiydestä on tullut tietointensiivistä, jota määrittää erityisesti omaehtoisuus. Tietoa halutaan etsiä ja arvioida itse omien tarpeiden lähtökohdista. Tämä on murtanut asiantuntijatiedon ja sukupolvien välisen tiedonsiirron asemaa.

Digiarjen ristiriitaisuus syntyy Kaarakaisen mukaan siitä, että äitien arkea helpottavien ja heille merkityksellisten asioiden ohella mediateknologinen kehitys on tuonut mukanaan uusia kuormittavia tekijöitä äitiyden elämänalueelle.