Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aasiannorsun poikaskuolleisuus on vähentynyt

Turun yliopiston tutkijat ja Myanma Timber Enterprisen (MTE) eläinlääkärit ovat tutkineet norsunpoikasten kuolleisuutta ja taustalla vaikuttavia tekijöitä kesytyksen aikana. Aasiannorsujen määrät ovat puolittuneet 1950-luvulta, ja niiden levinneisyys on enää vain 5 prosenttia alkuperäisestä levinneisyysalueesta.

Tutkimuksessa verrattiin työläisnorsujen kuolleisuutta villeihin afrikannorsuihin. Tutkijat havaitsivat 50 prosentin nousun työläisnorsujen kuolleisuudessa 4-vuotiaana, jolloin kesytys tapahtuu. Samaa kuolleisuuden nousua ei tapahtunut villeillä norsuilla lainkaan.

– Kuolleisuuden huima nousu 4-vuotiaana työläisnorsun poikasilla liittyy norsujen hoitoon ja käsittelyyn, koska luonnossa vastaavaa ilmiötä ei tapahdu, kertoo tohtorikoulutettava Jennie Crawley.

Lupaava löydös kuitenkin on, että kesytysikäisten poikasten elossasäilyvyys on parantunut suuresti viime vuosikymmeninä. Poikaskuolleisuus on kolmasosa siitä, mitä se oli 1970-luvulla. Muutokset norsun poikasten hoidossa ovat edistäneet poikaskuolleisuuden vähenemistä.