Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Tutkimusmatkalla vuodesta 1994
Hae

Aurora-lehti on siirtynyt osoitteeseen www.utu.fi/aurora.
Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lue Auroraa

Aasiannorsujen persoonallisuuspiirteet eroavat yksilöiden välillä aivan kuin ihmisillä

Turun yliopiston tutkijat selvittivät Myanmarin työläisnorsupopulaatiota tutkimalla, että aasiannorsujen persoonallisuus voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Tutkijoiden löytämät persoonallisuusluokat olivat tarkkaavaisuus, sosiaalisuus ja aggressiivisuus.

– Tarkkaavaisuus kuvaa sitä, miten norsu toimii ja havainnoi ympäristöään. Sosiaalisuus kertoo, miten paljon norsu hakeutuu toisten norsujen ja ihmisten seuraan, ja miten suosittuja seurustelukumppaneita norsut itse ovat. Aggressiivisuus osoittaa, miten vihamielisesti norsu käyttäytyy muita norsuja kohtaan, ja miten paljon se puuttuu toisten norsujen sosiaaliseen kanssakäymiseen, kertoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Martin Seltmann Turun yliopiston biologian laitokselta.

Tutkijat tarkastelivat yli 250:n työläisnorsun persoonallisuutta niiden luonnollisessa ympäristössä Myanmarissa.